logovzw

 

 

 

 

 

LOGO getc (Large) Groepsfoto bewerkt

 

Tegenwoordig promoten alle ziekenfondsen een gezonde levensstijl. Des te gezonder u bent, des te

beter voor hen. Vandaar dat mutualiteiten in hun standaardpakket van aansluiting een forfaitair

bedrag uitkeren aan de aangeslotene, indien deze een bewijs kan leveren van aansluiting bij een

sportclub.

 

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming van uw ziekenfonds dient u een bewijs van aansluiting

voor te leggen, voorzien van een klever

Lees uw brochure van het ziekenfonds eens goed door.

TERUGBETALINGEN ZIEKENFONDS

liberale mutualiteit Christelijke_mutualiteit Socialistische_Mutualiteiten-logo-03BF0102FA-seekl cm liberale sm

OOK BIJ SOMMIGE GEMEENTEN KAN JE EEN SPORTSUBSIDIE VERKRIJGEN, DIT IS MEESTAL HET GEVAL IN GEMEENTEN DIE GEEN EIGEN ZWEMBAD HEBBEN, ZO HEEFT OA DE GEMEENTE LAAKDAL EEN TEGEMOETKOMING VOOR MENSEN DIE LID ZIJN VAN EEN (ZWEM/TRIATHLON)CLUB OF GEBRUIK MAKEN VAN EEN JAARABONNEMENT VAN EEN ZWEMBAD IN EEN ANDERE GEMEENTE OF STAD

subsidie laakdal